tahanang walang hagdan

<span>Persons With Disabilities (PWD) from Tahanang Walang Hagdan cast their votes at the Marick Elementary School in Cainta, Rizal, May 9, 2016.</span>